Functie: Paraveterinair/Dierverzorger (18-36 uur flex)

Doelstelling
De paraveterinair biedt ondersteuning aan de dierenarts en organiseert de uitvoerende medische zorg voor alle gehuisveste dieren op ROZ Eindhoven. De functie zal gecombineerd worden met de functie van dierverzorger. Door de combinatie wordt bewerkstelligd dat de medewerkers de dieren kennen en de impact van medisch handelen kunnen inschatten

Plaats in de organisatie/team
Een paraveterinair/dierverzorger ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur en wordt functioneel aangestuurd door de dierenarts en assistent beheerder. De paraveterinair/dierverzorger stuurt de vrijwillige medewerkers en stagiaires aan die werkzaam zijn in de dierenkliniek en op de andere afdelingen.

Kennis en ervaring
· De paraveterinair heeft een volledig paraveterinaire opleiding afgerond.
· Kennis en ervaring met betrekking tot medische zorg aan verschillende diersoorten.
· Kennis en ervaring met betrekking tot medische zorg aan dieren is noodzakelijk. Ervaring met werken met dieren in een bedrijfsmatige opvangsituatie is wenselijk.
· Kennis en ervaring met shelter medicine is wenselijk.
· Heeft bij voorkeur ervaring met het aansturen van vrijwilligers en stagiaires

Resultaatgebieden

Medische zorg, communicatie en administratie
Dit resultaatgebied richt zich op de behandelingen die door de dierenarts is voorgeschreven en de administratie van gegevens.

· Inplannen en voorbereiden van de dieren van ROZ Eindhoven, alsook van afstandsdieren die op het spreekuur van de dierenarts komen.
· Ondersteunen van de dierenarts bij de behandeling van de dieren (operaties, vaccinaties, onderzoek e.d.)
· Communiceren van behandelplannen aan medewerkers en gastgezinnen
· Het opvolgen van de resultaten van de in gang gezette behandeling.
· In het medisch dossier van het dier in Docasoft alle relevante medische gegevens verwerken.
· Opvolgen van behandelplannen en preventieve behandelingen (vaccinatie/ontworming) van de dieren die op ROZ Eindhoven verblijven.
· Bestellingen plaatsen en registreren, facturen controleren en accorderen. .
· Adviseert vanuit haar vakkennis het beheer van ROZ Eindhoven, alsook de nieuwe eigenaren van de geplaatste dieren en gastgezinnen/vrijwilligers/stagiaires.
· Meldt een dier aan bij het beheer welke besproken moet worden in de euthanasiecommissie.

Prestatie-indicatoren:
· Effectieve en efficiënte ondersteuning bieden aan de dierenarts
· Monitoren van het behandelplan voor de dieren in het DOC
· Volledigheid, juistheid en actualiteit in de administratie
· Uitdragen van het juist imago en beeldvorming.
· Goede voorlichting aan medewerkers en klant over medische behandeling

Dierverzorging
· Draagt zorg voor een hygiënische, veilige en representatief dierverblijf conform protocollen en richtlijnen.
· Controleert dieren op infecties en verwondingen, behandelt deze na overleg of schakelt met de dierenarts.
· Observeert gedrag van dieren, signaleert afwijkend gedrag en vertaalt dit naar relevante informatie voor beheer, dierenarts of potentiële eigenaar.
· Bereidt maaltijden voor dieren, draagt zorg voor het voeden van dieren en monitort water- en voedselinname van dieren.
· Verricht eenvoudige medische handelingen en draagt zorg voor het toedienen van medicijnen aan dieren conform het behandelplan.
· Draagt zorg voor de uiterlijke verzorging van dieren.
· Draagt zorg voor voldoende beweging van dieren, laat dieren uit en geeft de dieren aandacht.
· Levert een bijdrage aan het trainen van moeilijk plaatsbare dieren.

Prestatie-indicatoren:
Dierverzorgingstaken worden uitgevoerd, zodanig dat de hygiene- en veiligheidsprotocollen en richtlijnen zijn nageleefd en een optimaal dierenwelzijn en een goede omgeving zijn geborgd.

Plaatsing realiseren
· Stelt op basis van aanmeldings- en observatiegegevens een profiel van een dier op en beoordeelt het dier op plaatsbaarheid.
· Verzamelt en neemt kennis van relevante informatie van zowel het dier en de potentiële eigenaar.
· Verstrekt informatie en voorlichting aan potentiële eigenaren en andere belanghebbende over dierverzorging, de karaktereigenschappen en bijzonderheden van dieren.
· Realiseert een optimale matching tussen het dier en de (potentiële) eigenaar.

Prestatie-indicatoren:
Plaatsing gerealiseerd zodanig dat de klantprocessen ten aanzien van de herplaatsing van dieren efficiënt en effectief zijn verlopen en een goede match is gecreëerd tussen dier en eigenaar.

Administratieve en ondersteunende werkzaamheden:
· Signaleert tekorten in voorraden (medicijnen, middelen, speciaal voer e.d.), defecten in materialen en draagt zorg voor de aanvulling van de materialen op de afdeling.
· Beheert de opslag en zorgt voor afscherming en vergrendeling van de medicijnen conform de richtlijnen en protocollen.
· Draagt zorg voor het beheren van verkoopondersteunende materialen en/of geldstroom/kassa.
· Draagt zorg voor een representatieve opstelling van ruimten en het terrein en verricht hiertoe schoonmaakwerkzaamheden.
· Registreert, beheert en onderhoudt dierenlijsten en overige (dieren)administratie in de daartoe bestemde systemen en controleert deze op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
· Stelt op verzoek rapportage en documenten op, verstrekt/verzendt deze aan belanghebbende

Prestatie indicatoren:
Administratieve en ondersteunende werkzaamheden verricht, zodanig dat de diergegevens correct zijn vastgelegd, materialen beschikbaar zijn en de benodigde ondersteuning is geboden.

Informatie verstrekken en verzamelen:
· Ontvangt en registreert telefonische, schriftelijke en e-mailverzoeken en (plaatsings-)vragen van klanten en/of leveranciers, handelt deze zelfstandig af of zet specifieke vragen door naar inhoudelijk specialisten.
· Ontvangt bezoekers op een klantvriendelijke wijze en verwijst hen door en/of begeleidt hen naar de gewenste persoon of bijeenkomst.
· Neemt contact op met klanten en andere betrokkenen om gegevens/informatie op te vragen, vast te leggen en/of behoeften in kaart te brengen.
· Informeert en/of adviseert klanten over de dienstverlening van de organisatie.
· Bewaakt naleving van relevante veiligheids- en hygiene protocollen en instructies binnen het toegewezen aandachtsgebied en verstrekt hiertoe informatie aan derden.

Prestatie-indicatoren:
Informatie verstrekt en verzameld, zodanig dat interne en externe betrokkenen duidelijk, tijdig en naar tevredenheid geïnformeerd zijn en bruikbare informatie beschikbaar is

Algemeen
· Affiniteit met dieren en de bedrijfsmatige opvang van gezelschapsdieren.
· Houdt ontwikkelingen bij vanuit het vakgebied en deelt deze met collega’s.
· Draagt op een juiste wijze de verantwoordelijkheden die bij de functie behoren.
· Doet voorstellen voor verbetering en/of draagt, na goedkeuring van de leidinggevende, bij aan de realisatie en implementatie hiervan.
· Werkt op een professionele wijze samen met de dierenarts en collega’s.
· Levert een positieve bijdrage in de sfeer.
· Stelt zich flexibel op naar de organisatie.
· Communiceert open en directief in de onderlinge samenwerking.
· Gaat integer om met de kennis en informatie m.b.t. de medewerkers.

Aanmelden:
Kun jij snel schakelen en vind je het heerlijk wanneer geen één dag hetzelfde is? Herken jij een ziek dier meteen en weet je wat de volgende stap moet zijn om dit dier te helpen? Om ons medische team en ons dierenverzorgingsteam te versterken zijn wij per direct opzoek naar een paraveterinair met achtergrond dierenverzorging. Stuur je cv met motivatiefilmpje of brief voor 25 maart naar alma@rozeindhoven.nl